Bili smo na Seminaru izgradnje partnerstava “Osnaživanje žena IV” u Istanbulu

Predstavnici Fondacije 787 su učestvovali na SALTO EuroMed godišnjem seminaru “Osnaživanje žena IV”, održanom u Istanbulu (Turska), od 26. do 31. oktobra 2014. godine. Seminar je okupio preko 60 učesnika i učesnica iz zemalja članica EU, regije Mediterana, Jugoistočne Evrope, Istočne Evrope i Središnje Azije. Glavni cilj seminara bio je razmjena dobrih primjera iz prakse u oblasti ekonomskog osnaživanja žena – posebno žena poduzetnica; te svakako umrežavanje i mogućnosti uspostavljanja partnerstava.

Predstavnici Fondacije su imali priliku za susret sa gospodinom Muammer Coşkun, direktorom istanbulskog ureda ISKUR – turske Agencije za zapošljavanje. Razgovarali smo o načinu na koji ISKUR pristupa rješavanju problema nezaposlenosti žena i obrazovnim mogućnostima.

Seminar je organizovala Turska nacionalna agencija (Centar za obrazovanje o EU i programima za mlade).

0
0
0