Fondacija 787 se pridružila Platformi žena poduzetnica

Platforma žena poduzetnica (Women Entrepreneurship Platform – WEP), mreža organizacija sa sjedištem u Briselu, koja okuplja organizacije sa sličnom vizijom i misijom, u cilju razmjene najboljih iskustava i informacija, prihvatila je Fondaciju 787 u članstvo, 20. novembra 2014. godine.

Platforma (WEP) promoviše žene u poduzetništvu u Evropi i ispred EU institucija. WEP želi prevazići barijere postavljene pred žene poduzetnice, zagovarajući za mjere usmjerene na promovisanje žena poduzetnica i poboljšanje njihovog pristupa finansijama, obrazovanju, inovacijama, javnim politikama i mrežama. Platformom upravlja evropsko udruženje Seldia.

Platforma žena poduzetnica (Women Entrepreneurship Platform – WEP), mreža organizacija sa sjedištem u Briselu, koja okuplja organizacije sa sličnom vizijom i misijom, u cilju razmjene najboljih iskustava i informacija, prihvatila je Fondaciju 787 u članstvo, 20. novembra 2014. godine.

0
0
0