Fondacija 787 se priključila AFAEMME mreži

Na šestom izdanju Foruma Žena poduzetnica Mediterana, održanom u novembru 2014. godine u Grčkoj, Fondacija 787 se priključila krugu saradnika Asocijacije organizacija poslovnih žena Mediterana (AFAEMME). AFAEMME je federacija udruženja poslovnih žena koja je osnovana 2002. godine u Barseloni (Španija).

AFAEMME trenutno čini 47 članova iz mediteranske regije. Federacija koordinira evropske i mediteranske kampanje, projekte rodne ravnopravnosti, inovativna istraživanja, mrežnu platformu poslovnih žena i žena poduzetnica širom Mediterana i Euro-mediterana. AFAEMME također lobira za jačanje rodne ravnopravnosti i olakšava ženama pristup pozicijama donosilaca odluka u ekonomiji.

0
0
0