Obuka “Komunikacijske vještine za uspješnu (poduzetničku) karijeru”

U martu 2015. godine organizirali smo seriju besplatnih obuka pod nazivom “Komunikacijske vještine za uspješnu (poduzetničku) karijeru” za više od 50 prijavljenih studenata iz cijele BiH. Cilj obuke bio je razviti vještine komuniciranja neophodne za ostvarenje uspješne karijere ili provođenje poduzetničkih aktivnosti.

Učesnici su kroz interaktivna predavanja na poludnevnoj obuci slušali o asertivnom komuniciranju, aktivnom slušanju, javnom nastupu, pisanoj i neverbalnoj komunikaciji kako u svakodnevnom životu tako i u profesionalnim situacijama kada interakcija uključuje poslodavca, poslovne partnere ili kolege. Fondacija je ovim obukama u oblasti komunikacija započela seriju interaktivnih predavanja.

0
0
0