Podržavamo diskusiju o parafiskalnim nametima u BiH

Fondacija 787 prisustvovala je stručnom skupu s temom „Mapa parafiskalnih nameta - prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“ koji je organiziralo Udruženje Link u saradnji s VTK BiH i udruženjem Naša perspektiva, 02.decembra 2015. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH.

Organizatori skupa su u svojim izlaganjima naglasili kako se privatni sektor u Bosni i Hercegovini suočava sa problemom nepostojanje kontrole utroška sredstava prikupljenih po osnovu parafiskalnih nameta, sa netransparentnom primjenom zakona, komplikovanim procedurama registracije biznisa, te na koncu sa nepostojanjem političke volje za provođenje strukturalnih reformi.

Na skupu je naglašeno da nijedna zemlja u okruženju nema toliko poreznih opterećenja kao BiH i kako svi akteri trebaju biti dijelom promjene koja će od bh. sredine napraviti tlo pogodno za pokretanje održivih biznisa. Predstavnici Fondacije 787 su imali priliku ukazati na to kako ovakva opterećenja utiču na nastojanja žena i mladih u BiH da se bave poduzetništvom, te sa kakvim posebnim izazovima se u tom smislu susreću.

Na skupu je predstavljena i platforma www.poslovnookruzenje.ba na kojoj se mogu prijaviti prepreke koje predstavljaju problem razvoja poslovnog okruženja koje se u BiH ocjenjuje kao izrazito nepovoljno. Navedeno je da su reforme potrebne gotovo u svim segmentima, od registracije i pokretanja biznisa, preko kompleksne regulative, administrativnih procedura i fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, pa sve do postupka stečaja i likvidacije.

„Mapa parafiskalnih nameta“ predstavljena u VTK BiH predstavlja okvir za diskusiju kojom se teži doći do izmjene - smanjenja i/ili ukidanja opterećenja, definisanjem nameta kroz pet cjelina. Stručni skup je održan u sklopu projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ kojeg provodi Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar.

0
0
0