Prva trodnevna OK radionica uspješno realizovana

Fondacija 787 je sa zadovoljstvom prihvatila poziv da realizuje ciklus radionica namijenjenih mladima iz cijele BiH u sklopu projekta „Operacija kino“ koji već petu godinu zaredom sprovode Obala Art Centar i Sarajevo Film Festival.

Spomenuti ciklus radionica usmjeren je na promociju društvenog aktivizma i poduzetničke kulture među mladima sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i vještina učesnika potrebnih za izgradnju proaktivnog stava i učešća u društveno-ekonomskim i kulturnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini.

Prva radionica koja je okupila 12 učesnika iz Banja Luke, Bratunca, Goražda, Gračanice, Mostara, Posušja, Sarajeva, Širokog Brijega, Zvornika i Žepča održana je od 21. – 23. januara uz prisustvo partnera iz gradova u kojima se održavaju programi Operacije kino.

"Primjenjujući različite modele nastojimo privući pažnju i pristupiti mladima, te nudimo priliku svima onima koji žele proširiti svoje znanje, da se aktivnije uključe u organizaciju i realizaciju projekta. Cilj ove vrste edukacije i aktivnosti jeste kreiranje mreže mladih, koji bi kao nova generacija lokalnih aktivista i partnera, a uz pomoć kreativne industrije, povećali učinak djelovanja u lokalnoj sredini, te omogućili uspostavljanje aktivnijeg programa za mlade", kazala je Ena Rahelić, voditeljica projekta Operacija kino.

"Koncept radionica Operacije kino je u potpunosti u skladu sa misijom i aktivnostima Fondacije 787 koje su usmjerene na osnaživanje mladih ljudi znanjem i vještinama koje će im pomoći da iskoriste ekonomske mogućnosti i unaprijede kvalitet svog života. Smatram da mladi ljudi koji učestvuju na ovim radionicama, imaju priliku da ne dozvole da im drugi određuju prioritete i da su oni ti koji će doprinijeti promjenama u svojim sredinama", ističe Dijana Duvnjak, predsjednica UO Fondacije za društveno-ekonomski razvoj 787.

Kako ističe Miroslav Ilić, ravnatelj JU Doma kulture Žepče, radionica je ogledni primjer kako treba raditi s mladima u BiH. Ona je pokazatelj kako u njima izgrađivati poduzetnički duh, kako ih naučiti da budu lideri u svojim lokalnim zajednicama te, u konačnici, pokazati im kako da budu nositelji društvenih i kulturnih aktivnosti u budućnosti. Ja sam također vrlo zahvalan organizatorima na pozivu za sudjelovanje kao jedan od lokalnih partnera Operacije kino, jer sam imao prigodu podsjetiti se nekih znanja, nešto novo naučiti i upoznati divne mlade ljude s kojima ću u budućnosti surađivati", istakao je Ilić.

"Sudjelovanje na radionicama predstavlja zadovoljstvo za sve učesnike iz 10 bh. gradova. Pokazale su da ljudi koji dolaze iz različitih sredina, različitih godina i iskustva mogu odlično komunicirati, funkcionisati timski, napraviti dobre rezultate i stvoriti mrežu partnerskih odnosa - sve to zahvaljujući dobrim motivatorima, ljudima iz Fondacije 787 i predstavnicima Sarajevo Film Festivala, kao regionalnim liderima u oblasti kulture. Radujem se narednoj sesiji i ovom prilikom, u ime svih učesnika, zahvaljujem svima koji su radili sa nama, bili odlični domaćini i doprinijeli tome da se svi osjećamo lijepo i ugodno", kazala je Fatima Bećarević, učesnica radionice iz Gračanice.

Naredne radionice Operacije kino bit će održane u Banjoj Luci od 26. do 28. februara, te u Posušju od 1. do 3. aprila.

0
0
0