Održana radionica za studente Fakulteta političkih nauka UNSA

U ponedjeljak 22. februara 2016. god. na Fakultetu političkih nauka održali smo dvosatnu radionicu za 14 studenta različitih godina BA i MA studija Odsjeka za komunikologiju. Studenti i studentice su imali priliku saznati više informacija o radu Fondacije 787, te steći osnovna znanja o poduzetništvu i poduzetničkom ekosistemu u Bosni i Hercegovini.

Dio radionice je bio fokusiran i na poduzetničke vještine i karakteristike, te su studenti/ce imali priliku da demonstriraju i svoje komunikacijske i vještine rada u timu kroz praktične vježbe.

0
0
0