Obilježavanje Sedmice rodne ravnopravnosti u BiH

Predstavnice Fondacije 787 su 07. i 08. marta učestvovale na nekoliko događaja organizovanih u okviru obilježavanja Gender Week u BiH.

Gender Centar Vlade FBiH i Westminster Fondacija u BiH su 07. marta organizovali konferenciju "Ravnopravnost spolova kroz zajednički rad institucija vlasti: Iskustva Škotske i Federacije BiH". Učesnice i učesnike su pozdravili predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Federacije BiH, te Mary Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH. Kroz tri panela, zastupnice i zastupnici Parlamenta FBiH, predstavnici civilnog sektora, te zastupnice iz Škotskog parlamenta su govorili o dosadašnjim postignućima u oblasti ravnopravnosti spolova, te načinima isticanja važnosti principa ravnopravnosti spolova u svakodnevnom radu institucija vlasti.

08. marta, prisustvovali smo konferenciji "Partnerstvom do rodne ravnopravnosti" koju je organizovala Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH uz podršku OSCE Misije u BiH. Prisutnima su se obratili članice i članovi Komisije, Šef OSCE Misije u BiH ambasador Jonathan Moore, te predstavnik USAID Misije u BiH. Konferencija je bila i prilika za uručivanje nagrada za poseban doprinos u promovisanju rodne ravnopravnosti u BiH, te su nagrade dobili Dženita Zirdum, novinarka BHT1 i dr. Siniša Gatarić, gradonačelnik Prnjavora.

Navedeni događaji bili su odlična prilika za informisanje o narednim aktivnostima institucija vlasti u oblasti ravnopravnosti spolova, te su se predstavnici Fondacije detaljnije upoznali sa aktuelnim aktivnostima u oblastima ljudskih prava žena u BiH.

0
0
0