Partner na „Global Summit of Women 2016“

 

Globalni samit žena koji se tradicionalno održava od 1990.godine, održava se i ove godine od 09. do 11. juna u Varšavi sa krovnom temom „Žene: Izgradnja inkluzivne ekonomije u digitalno doba“. Fondacija 787 je odabrana kao jedan od međunarodnih partnera ovog samita koji će okupiti preko hiljadu prominentnih govornika i učesnika.  Ovaj samit je osmišljen kao prilika da se predstavnici javnog, privatnog i neprofitnog sektora okupe oko zajedničke vizije dramatičnog povećanja ekonomskih mogućnosti za žene putem razmjene radnih praksi i kreativnih strategija isprobanih od strane žena lidera iz različitih dijelova svijeta. Cilj samita je unapređenje statusa žena u globalnoj ekonomiji.

Žene u Bosni i Hercegovini se svakodnevno susreću sa nejednakim mogućnostima pri zapošljavanju, te je učešće žena u radno aktivnom stanovništvu na veoma niskom nivou. Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je među najvećim u Evropi, i odnosi se na oko 27.5% radno sposobnog stanovništva, dok je nezaposlenost žena veća i iznosi oko 31%. Sedam od deset nezaposlenih osoba je bez zaposlenja dvije godine ili više. Dvoje od troje mladih ljudi su nezaposleni. Sve u svemu, to predstavlja zapanjujući gubitak talenata. Imajući u vidu primjere žena, širom svijeta, koje su uspješne u biznisu i poduzetništvu, nizak nivo angažovanja žena u BiH je razočaravajući. Kako bih skrenuo pažnju na ovu situaciju, želim podstaći sve da se angažuju u političke procese i da zahtijevaju prijeko potrebne društveno-ekonomske reforme. Neke od tih reformi su naznačene i u Sporazumu o rastu i zapošljavanju. Sporazum predstavlja paket reformi u kome je posebno naznačeno šest prioriteta koji su usmjereni na osnaživanje privrede i podsticanje otvaranja novih radnih mjesta, posebno za mlade i druge privredno isključene kategorije. Sporazum ima snažnu podršku Evropske Unije. Vidimo ga kao ključnu, polaznu tačku za stvaranje prosperitetnije BiH. Nadam se da ćete imati koristi od ove internet stranice i da ćemo se svi uključiti u društveno-ekonomske reforme, koje će zahtijevati najveću moguću podršku."

0
0
0