Konferencija: „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji”

Fondacija 787 je članica koalicije Inicijativa za monitoring EU integracija BiH, te su predstavnici Fondacije, 30. i 31. marta, učestvovali na konferenciji pod nazivom „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji – izgradnja partnerstva između civilnog društva i parlamenata“.

Konferenciju je otvorio Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH koji je naglasio kako je saradnja sa organizacijama civilnog društva jedan od najboljih načina promoviranja evropskog puta BiH. Govornici na konferenciji su bili i Jadranka Kosor, bivša Predsjednica Vlade Republike Hrvatske koja je govorila o iskustvima ove zemlje u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, savjetnica zamjenika Premijera Vlade RH, Marina Šutalo koja je vrlo detaljno obrazlagala proces "screening-a" i otvaranja i zatvaranja poglavlja u pristupnom procesu, te Vladimir Međak član Pregovaračkog tima Republike Srbije koja je kandidat za članstvo u EU.

Fondacija 787 nastavlja sudjelovati u radu Inicijative, te pratiti proces ka članstvu BiH u EU.

0
0
0