Skup: Proces registracije poslovnih subjekata u FBiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje

U srijedu, 28.09.2016, na poziv Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, predstavnici Fondacije 787 uzeli su učešće u stručnom skupu pod nazivom „Proces registracije poslovnih subjekata u FBiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje“.
Osim predstavnika institucija i organizacija koje pružaju podršku preduzetnicima, na skupu su govorili i prijatelji Fondacije 787 i mladi poduzetnici Irma Saljević Krvavac (Freya Design) i Damir Bajraktarevic (Dawood). Sa prisutnima su podijelili informacije o procesu registracije vlastitih biznisa, te s praktične strane podijelili iskustva šta i kako u tom pogledu može biti brže i efikasnije.

Na osnovu uvodnih izlaganja i diskusije, na skupu su doneseni sljedeći zaključci:

Učesnici stručnog skupa su se složili da je uspostava jednošalterskog sistema bitna za:

a) Lakši i brži početak poslovanja,
b) Pružanje podataka državnim organima,
c) Poboljšanje rejtinga BiH za otpočinjanje poslovanja,
d) Bolje uslove za privlačenje stranog kapitala.

Učesnici Stručnog skupa vezanog za ubrzanje reforme registracije poslovnih subjekata u FBiH pozdravljaju opredjeljenje Vlade FBiH da odlučnije i odgovornije priđe provedbi Akcionog plana za realizaciju Reformske Agende i formiranje jednošalterskog sistema.

Uspostava jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata ne može biti briga samo Vlade FBiH već i ostalih nivoa vlasti i svih ključnih aktera u nizu nadležnosti i odgovornosti.

Jednošalterski sistem mora biti briga i općina koje bi trebalo da:

a) Uspostave svoje šaltere - sve na jednom mjestu;
b) Obuče kadrove za navedeni posao;
c) Formiraju tim koji će servisirati poduzetnike i investitore pri registraciji, ali i za pružanje poslovno-savjetodavnih usluga;
d) Odrede povjerioca za servisiranje svakog od ulagača.

Pored intervencija na ovom polju, potrebno je pripremiti i provoditi reforme i na ostalim faktorima koji čine povoljno poslovno okruženje:

a) Političke planske faktore - strateški i drugi dokumenti;
b) Unaprjeđenje ekonomskih faktora: sistema registracije poslovnih subjekata, pristup finansijama, konkurentnost, standardizacija, certificiranje, brendiranje i dr.;
c) Razvoj društvenog faktora poslovnog okruženja: unaprjeđenje poduzetničkog duha, promocija poduzetništva, prekvalifikacije i dokvalifikacije i dr.;
d) Kreiranje efikasnih tehnoloških faktora: poslovna infrastruktura/inkubatori, zone, inovativni i centri izvrsnosti, transfer tehnologija, razvoj saradnje između akademske zajednice i privrede i dr.;
e) Briga o ekološkim faktorima bitnim za poslovno okruženje: svijest o zaštiti okoliša, energetska efikasnost i drugo.

Iza zaključaka osim učesnika Skupa stoji i Mreža organizacija za ekonomski razvoj BiH – LEDnet mreža, koja broji 27 članica iz javnog, privatnog i NVO sektora sa 13.000 malih i srednjih poduzeća i 24.000 zaposlenih.

0
0
0