Poziv za prijave za učešće na radionici „osnaŽENE“

Fondacija 787, uz podršku Općine Centar Sarajevo, te u saradnji sa Biroom za zapošljavanje Općine Centar, implementira projekat „osnaŽENE“ u sklopu kojeg će biti realizovane dvije trodnevne radionice, te personalizirano poslovno savjetovanje za učesnice. Cilj projekta jeste da učesnice steknu znanja i vještine kako bi postale konkurentnije na tržištu rada, ali i kako bi se odvažile na pokretanje vlastitog biznisa/samozapošljavanje.

Radionice će odgovoriti na pitanja poput:

Kako poslovnu ideju ili hobi pretvoriti u uspješan biznis?
Kako razviti održivi poslovni model za svoju ideju/hobi?
Kako registrovati biznis i sprovesti proces fiskalizacije?
Kako upravljati finansijama i bez prethodnog znanja?
Koje sve poreske i neporeske obaveze ima jedan biznis?
Koje sve institucije i organizacije imaju uticaj na poslovanje u BiH, te kakvu podršku mogu pružiti?
Kako uspješno komunicirati, pregovarati i umrežavati se sa poslovnim akterima? itd.

Pozivamo žene sa prebivalištem na području Općine Centar, da dostave prijavu za učešće na radionici u decembru. Prijave se dostavljaju najkasnije do 29.11.2017. godine.

Prijava treba sadržavati:

- Biografiju (CV)

- Kratko obrazloženje motiva za prijavu (do 300 riječi)

Molimo Vas da prijave dostavite u elektronskoj formi na email adresu Fondacije 787 info (at) fondacija787.ba sa naznakom „osnaŽENE prijava“

* Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 je neprofitna organizacije čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje njihovog profesionalnog rasta i razvoja. Naše aktivnosti uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

0
0
0