Evropska preduzetnička mreža nudi brojne mogućnosti biznisima u BiH

Fondacija 787 je 13. septembra 2018. prisustvovala cjelodnevnoj prezentaciji mogućnosti koje nudi Evropska preduzetnička mreža (EEN = Enterprise Europe Network) u organizaciji Univerziteta u Sarajevu. S obzirom da EEN nudi mnogo prilika obrtima i kompanijama u BiH, interaktivnom skupu smo prisustvovali kako bismo još efikasnije radili sa poduzetnim mladima i ženama u našem okruženju.

EEN je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta u februaru 2008. god. od strane Generalnog direktorata Evropske komisije DG GROW, sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta, EEN mreža je prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama.

U Bosni i Hercegovini Evropska preduzetnička mreža djeluje od 2009. god. a od 2015.god. organizovana je kroz konzorcij u Federaciji BiH i konzorcij u Republici Srpskoj.

Na samom sastanku stekli smo više znanja i informacija o prilikama koje su dostupne prije svega inovativnim biznisima, a koje osim mogućnosti finansiranja uključuju: ocjenu inovativnosti (jednodnevni analitički proces koji rezultira opsežnim izvještajem u sklopu kojeg se između ostalog performansi biznisa upoređuju sa drugima u Evropi po raznim kriterijima); te registraciju na platformu EEN u sklopu koje se mogu plasirati tehnološke ponude/potražnje, poslovne ponude/potražnje, te R&D (istraživačko-razvojne) ponude. Za više informacija javite se našem timu ili direktno članicama EEN konzorcija u BiH putem web stranice.

0
0
0