Prijavi se za program “Poduzetne samohrane mame”!

Fondacija 787 objavljuje poziv za učešće u poduzetničkom programu namijenjenom samohranim majkama koje imaju hobi ili ideju koju bi željele razviti u održivi biznis. U okviru programa je planirana realizacija edukativnih radionica i personalizovanog poslovnog savjetovanja, s ciljem unapređenja znanja i vještina učesnica, te razmjene dobrih praksi u procesu razvoja poslovne ideje u uspješan biznis.

Tokom programa, između ostalog, govoriće se o tome kako:

  • Poslovnu ideju ili hobi pretvoriti u uspješan biznis
  • Razviti održivi poslovni model za odgovarajuću ideju/hobi
  • Registrovati biznis i sprovesti proces fiskalizacije
  • Upravljati finansijama i bez odgovarajućeg prethodnog znanja
  • Sprovoditi marketinške aktivnosti, odrediti cijenu proizvoda/usluga i pozicionirati se na tržištu
  • Uspješno upravljati biznisom, komunicirati, te umrežavati se sa poslovnim akterima

Pozivamo samohrane majke koje imaju poslovnu ideju da dostave prijavu za učešće na programu koji će se realizovati u oktobru i novembru 2018. u SarajevuDvodnevne obuke će se održavati vikendom. Prijave se dostavljaju najkasnije do 28.09.2018. godine. Učešće u programu je besplatno. Troškovi smještaja nisu obezbijeđeni.

Prijava treba da sadrži:

  • CV
  • Kratko obrazloženje motiva za prijavu uključujući opis ideje (do 300 riječi)

Molimo Vas da prijave dostavite u elektronskoj formi na adresu Fondacije 787 [email protected] sa naznakom “Program Poduzetne samohrane mame”

* Program se realizuje uz podršku UG Marathon Sarajevo. Finansijska sredstva za realizaciju programa prikupljena su kroz kampanju „Trčimo za poduzetne samohrane mame“ na trci Merkur Run4Lifestyle10K Night Run.

Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 je neprofitna organizacije čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje njihovog profesionalnog rasta i razvoja. Naše aktivnosti uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

0
0
0