787 Shop

Fondacija 787 pruža prostor korisnicama i korisnicima naših programa da u sklopu web stranice ponude svoje proizvode i usluge. Fondacija međutim nije odgovorna za naplatu, isporuku i kvalitet istih. Kupovinom naznačenih proizvoda i usluga podržavate razvoj lokalne ekonomije.

3
0
0