Preduzetništvo i samozapošljavanje mladih tema drugog sastanka FSZM

Na drugom sastanku sastanka Foruma o (samo)zapošljavanju mladih u Bosni i Hercegovini koji je organizovan 19. septembra 2018. godine u Sarajevu govorilo se prije svega o regionalnom skupu u Skopju na kojoj se diskutovalo o aktivnim mjerama za zapošljavanje mladih na Zapadnom Balkanu. Na skupu u Skopju je, pored predstavnica Instituta, učestvovalo i 5 članova Foruma o (samo)zapošljavanju mladih u BiH, koji su svojim aktivnim učešćem u Regionalnom forumu doprinijeli dopuni nacrta regionalnih izvještaja

Osim toga, sama tema drugog sastanka bilo je samozapošljavanje mladih te poticanje razvoja omladinskog poduzetništva. Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT predstavili su i istraživački dokumenti o pogodnom okruženju za preduzetništvo mladih u BiH i preduzetničkom učenju.

Prema osnovnim nalazima tog radnog dokumenta, mladi u BiH u najvećoj mjeri pokreću biznise iz nužnosti. Svaka druga mlada osoba u FBiH bi pokrenula vlastiti biznis, ali joj nedostaju finansijska i stručna podrška. Strateški okvir za preduzetničko učenje predstavlja ključnu kompetenciju u obrazovnom sistemu, formalnom i neformalnom, neki su od zaključaka sastanka Foruma o (samo)zapošljavanju mladih u BiH. S druge strane, manjak dobrih poslovnih ideja, manjak znanja, inovacija i vještina, slaba međugeneracijska podrška, vremenski ograničena podrška iz nevladinog sektora identifikovani su kao značajnije prepreke za uspjeh mladih u pokretanju vlastitih biznisa. Pored toga, postojeći programi podrške uglavnom su namijenjeni za pokretanje biznisa, ali ne i u fazi razvoja. Predstavnice Fondacije su pored ostalog u sklopu diskusije istakle da je osim pristupa finansijama kod pokretanja biznisa, možda čak i problematičniji manjak znanja i vještina, dobrih poslovnih i inovativnih ideja, te nedostatak osnovne finansijske pismenosti. Nadalje, naglasili smo problematiku da se kod mladih ne potiče kritičko razmišljanje i da je slaba međugeneracijska podrška kada je u pitanju pokretanje biznisa.

0
0
0