Fiskalizacija za početnike

Ako ste ikada razmišljali o pokretanju vlastitog biznisa, te se pokušali uputiti u tematiku, zasigurno ste naišli na termin: fiskalizacija. Vrlo vjerovatno ste čuli i prije o fiskalnoj kasi i imate neku generalnu predstavu o čemu se radi. U tekstu koji slijedi ćemo pokušati da vam približimo proces fiskalizacije i riješimo eventualne nedoumice o ovom procesu koji je neizbježan svim poduzetnicima/ama.

Fiskalizacija obuhvata sve mjere za evidentiranje prometa poslovanja koje poreski obveznici obavljaju putem fiskalnih uređaja. Zakon o fiskalnim sistemima FBiH definira ovaj proces kao: 'Stavljanje fiskalne kase ili drugog fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa definirano zakonskim i podzakonskim aktima'. Jednostavno rečeno, fiskalizacija je korištenje fiskalne kase (ili drugog uređaja koji je prošao proces fiskalizacije u za to ovlaštenom servisu) da biste pratili prodaju, odnosno kompletan promet i izvršene usluge putem fiskalnih računa. Pri tome je bitno znati da prodaja ili usluge mogu biti naplaćene na bilo koji način; ček, gotovina, kartica i drugi, i neovisno o tome moraju biti uredno zabilježeni. Fiskalna kasa je kasa kojom možemo zabilježiti količinu prometa uz pomoć fiskalne memorije i o toj vrijednosti/cijeni obavještavamo kupca/korisnika usluga i iz te memorije se ispisuju podaci potrebni Poreskoj upravi onda kada to uprava zatraži. Ona je zapravo registar kasa sa dodatkom fiskalne memorije.

Iako smo spomenuli fiskalnu kasu, fiskalni sistem mogu da čine i drugi uređaji i to u tri slijedeće kombinacije:

1) fiskalna kasa i terminal,

2) fiskalni printer, terminal i softverska aplikacija,

3) fiskalna kasa - štampač, terminal i softverska aplikacija.

Fiskalni printer se koristi u slučaju da smo se odlučili na savremeniji pristup i da ne koristimo fiskalnu kasu uopšte, te dodajemo fiskalni printer svom računaru. Jedina razlika između fisk. kase i printera je upotreba tastature koja je neophodna. Softverska aplikacija koja je spomenuta se može koristiti u kombinaciji sa fiskalnim printerom, ali se mora paziti da njihov tip bude isti. Fiskalni printer je koristan jer sadrži listu (bazu) o artiklima i uslugama koje se prodaju.

Još jedan navedeni pojam je tzv. GPRS terminal a to je  uređaj za daljinsko čitanje podataka iz fiskalnog uređaja koji omogućuje bežičnu komunikaciju sa serverom Porezne uprave i olakšava da čitav proces sigurno završite uz dvosmjernu komunikaciju sa upravom.

Iako smo naveli da svi poduzetnici/ice moraju da uvedu fiskalnu kasu, dobro je napomenuti da tu mislimo na svako lice koje je registrovano za promet robe i/ili usluga i da će morati da registruje svaku prodaju proizvoda/usluga. Postoje i izuzeci, odnosno poduzetnici ili obrti koji su izuzeti od uvođenja fiskalng sistema, te za spisak istih pogledajte Zakon o fiskalnim sistemima na:  https://www.pufbih.ba. Što se tiče fiskalnih dokumenata koje ispisujemo, u njih spadaju: fiskalni račun, reklamirani račun, presjek stanja, dnevni izvještaj, periodični izvještaj. O njima se više možete informisati također na prethodnom linku.

Jedini nedostatak fiskalizacije je nažalost uglavnom velika cijena fiskalnih uređaja, a da biste dobili dojam o cijenama preporučujemo da pogledate web stranicu jednog od registrovanih zastupnika (ili proizvođača) fiskalnih sistema, kao što je npr. KimTec BiH:  https://www.kimtec.ba .

Nadalje, da biste obavili potpunu fiskalizaciju potrebno je da sklopite ugovor sa ovlaštenim servisom koji je sprovodi. Tu ćete dobiti i dalje upute za upotrebu sistema (instalacija fiskalnog drivera, itd.), ali i o tome kada se dešava redovno godišnje servisiranje koje se dodatno plaća.

Iz svega navedenog se vidi da proces fiskalizacije u većini slučajeva jeste neophodan ali ne mora da predstavlja mentalnu barijeru pokretanju biznisa ili dobro osmišljene ideje.  Također se sjetite da je jedna od prednosti fiskalizacije legalizacija rada preduzeća, i da korištenjem ovog, na kraju i ne tako kompleksnog sistema, pomažete stvaranju zdrave poslovne atmosfere i dugoročno potičete i druge na stvaranje legalnih poslovnih prilika u BiH.

 

 

0
0
0