Realizovane prve tri faze „Business Workout“ programa

Fondacija 787 je u julu 2018. godine započela sa jednogodišnjim programom "Business Workout“, u sklopu kojeg će 12 učesnika iz Zenice, Sarajeva, Fojnice, Laktaša, te Mostara, imati priliku unaprijediti znanja i vještine u oblastima relevantnim za osnivanje i razvoj biznisa.

Program je usmjeren na promovisanje neiskorištenog potencijala mladih preduzetnika u Bosni i Hercegovini, u cilju njihovog ohrabrivanja da u našoj državi započnu vlastiti biznis. U educiranje učesnika i poslovni razvoj njihovih biznisa uključili smo veliki broj eksperata u različitim aspektima poslovanja. Do sada su realizovane tri faze programa.

Tako je program otpočeo modulom u sklopu kojeg su naši učesnici imali priliku da se međusobno upoznaju, ali i da dobiju informacije o svemu što ih očekuje u narednih godinu dana tokom trajanja „Business Workout“-a. Pored motivacionog predavanja, imali su priliku i da razmijene iskustva sa četiri uspješna poduzetnika i poduzetnice.

Potom je uslijedio prvi radni modul, gdje su učesnici saznali više o pravnim i finansijskim aspektima poslovanja, koji su uključivali upoznavanje sa računovodstveno-administrativnim obavezama biznisa, procesima registracije, fiskalizacije i poreskog sistema, kao i sa važnošću finansijskog planiranja i praćenja bilansa i novčanih tokova. Isto tako, učesnici su u sklopu ovog modula radili na izradi poslovnog modela za svoj biznis.

Kada je riječ o drugom održanom modulu, učesnici su dobili više znanja i vještina u polju marketinga i brendiranja svog biznisa i svojih proizvoda i usluga. Naučili su šta sve obuhvata ispravna segmentacija tržišta i pozicioniranje njihovog biznisa, koja je važnost kvaliteta i tržišnog plasmana njihovih proizvoda ili usluga, koji su to sve oblici promocije i oglašavanja, kako adekvatno odrediti cijenu i razviti cjenovnu strategiju, kao i šta to sve obuhvata plan marketinških aktivnosti i marketinško budžetiranje.

Također, zahvaljujući dodatnim tematskim panel diskusijama, učesnici programa su upoznali uspješne mlade bosanskohercegovačke poduzetnike, koji su dijelili svoje poslovne priče, te im time ukazali na prepreke i izazove sa kojima su se oni susretali na svom putu ka uspjehu u poduzetnom svijetu, te kako su ih savladali i svoju ideju razvili u uspješan biznis.

Budući da se sa učesnicima družimo sve do juna 2019. godine, veliko nam je zadovoljstvo saopćiti da se približava i treći modul “Business Workout” programa, koji će biti posvećen razvoju vještina relevantnih za upravljanje biznisom.

Tim Fondacije 787 je tokom cijele godine programa na raspolaganju učesnicama, istovremeno pokušavajući povezati ih sa budućim donatorima i investitorima.

*Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State), organizuje program edukacije i osnaživanja mladih poduzetnika pod nazivom “Business Workout”.

4
0
0