Otvorene su prijave za "EKI Poduzetničku akademiju u saradnji sa EFSE Fondom"

Mikrokreditna fondacija EKI i Akademija za poduzetništvo Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE) u periodu od marta do juna 2020. godine organizuju Poduzetničku akademiju namijenjenu osobama sa područja grada Sarajeva, koje imaju poslovnu ideju ili su na samom početku svog poslovanja. Akademiju implementira Fondacija 787, a učešće za odabrane kandidate je besplatno.

 

Akademija će omogućiti učesnicima da steknu relevantna poslovna znanja i vještine, da uspostave bogatu i raznoliku mrežu profesionalnih kontakata, te će dobiti stručnu podršku u procesu razvoja poslovne ideje u uspješan biznis.

Učesnici Poduzetničke akademije će stoga, sa početkom od marta mjeseca, pohađati 6 dvodnevnih treninga putem kojih će dobiti odgovore na pitanja poput:

  • Kako poslovnu ideju ili hobi pretvoriti u uspješan biznis?
  • Kako razviti održivi poslovni model za svoju ideju?
  • Kako registrovati biznis i sprovesti proces fiskalizacije?
  • Koje su to računovodstveno-adminstrativne obaveze registrovanog biznisa?
  • Kako upravljati finansijama i bez prethodnog znanja?
  • Kako odrediti cijenu za usluge/proizvode i kako iste efikasno prodavati?
  • Kako efikasno koristiti različite kanale promocije u poslovne svrhe?
  • Kako uspješno komunicirati, pregovarati i umrežavati se sa poslovnim akterima? itd.

Osim učešća u radionicama, učesnicima/ama će biti dodijeljeni mentori, imat će stručnu podršku prilikom ispunjavanja samostalnih poslovnih zadataka, te će putem pitch takmičenja dobiti priliku za finansiranje svoje ideje iz nagradnog fonda.  Kroz EKI-EFSE nagradni fond, osigurana su sredstva u iznosu od 10.000 KM za najuspješnije učesnike/ce programa.

Ukoliko želite postati dijelom EKI Poduzetničke akademije u saradnji sa EFSE Fondom, potrebno je da dostavite prijavu u elektronskoj formi na email adresu Fondacije 787 [email protected] sa naznakom „Poduzetnička akademija“ najkasnije do 21.02.2020. godine do kraja dana.

Prijava treba obavezno sadržavati:

- Curriculum Vitae
- Kratko obrazloženje poslovne ideje (do 300 riječi)
- Kratko obrazloženje motiva za pokretanje biznisa (do 300 riječi)

NB: Prisustvo na svim treninzima u sklopu Poduzetničke akademije (13-14. mart, 27-28. mart, 10-11. april, 24-25. april, 8-9. maj, 15-16. maj), kao i na završnom događaju (12. juni) je obavezno.

Prijavom za “EKI Poduzetničku akademiju u saradnji sa EFSE Fondom“ kandidati/kinje su saglasani/e da se njihovi lični podaci sadržani u prijavi kao i lični podaci sadržani u eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji koriste u svrhu procesa selekcije od strane partnera Akademije EKI-ja i EFSE i Fondacije 787.

 

* EFSE Entrepreneurship Academy (Akademija za poduzetništvo), inicijativa EFSE Development Facility, obuhvata niz programa za podršku startup-ovima u cijelom EFSE ciljnom regionu. Radeći zajedno sa lokalnim organizacijama koje pokreću projekte inkubacije i akceleracije, Akademija za poduzetništvo pruža poduzetnicima i njihovim novim biznisima usmjeravanje, resurse, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja, sto povećava šansu da dobiju finansijsku podršku i druga sredstva neophodna za pretvaranje dobrih ideja u uspješna poduzeća. Na ovaj način, Akademija za poduzetništvo i njeni partneri pomažu u stvaranju okruženja u kojem poduzetnici mogu uspjeti – podstičući duh EFSE-a kao “Fond za poduzetništvo”.

* EKI je jedna od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH i trenutno opslužuju preko 41.000 klijenata koji koriste više od 177 miliona konvertibilnih maraka kredita. EKI od samog početka ima odgovoran pristup poslovanju, a sve u cilju pravovremene usluge klijentima, kako bi postavila čvrste temelje koji će obezbijediti kontinuirano i kvalitetno poslovanje u budućnosti.

* Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 je neprofitna organizacije čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje njihovog profesionalnog rasta i razvoja. Aktivnosti Fondacije 787 uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

3
2
0