Realizacija Tech Boost programa je započela!

Tech Boost je predakceleratorski program podržan od strane Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE) i Startup Wise Guys, a koji okuplja 10 startupova iz BiH i Crne Gore, sa ciljem da u narednih 8 sedmica nadograde i unaprijede svoja znanja i vještine pitchanja i prezentiranja, kao i da nauče nešto više o osnivanju i upravljanju biznisom, konceptu lean startup-a, prodaje, marketinga, te investicija. Tech Boost program implementira Fondacija 787.

Učesnici/e će intenzivno raditi sa lokalnim, kao i sa međunarodnim mentorima iz poznatog evropskog startup akceleratora Startup Wise Guys, a tokom programa, polaznicima/ama će biti omogućeno korištenje radnog prostora HUB-a 387. Kao posljednja etapa projekta je odlazak najuspješnijih startupova na Podim konferenciju u Sloveniji.

0
0
0