Poziv bh. preduzetnicama za učešće u novom izdanju BizUP programa!

Nakon uspješno implementiranog BizUP programa tokom 2020/2021. godine kada je podržano 12 preduzetnica u odgovoru na negativne efekte pandemije, Fondacija 787 u saradnji sa Britanskom ambasadom i UN Women BiH nastavlja sa pružanjem podrške preduzetnicama iz svih dijelova BiH.

Drugo izdanje BizUP programa za 15 preduzetnica iz cijele BiH će biti implementirano u periodu od septembra 2021. do marta 2022godine, s ciljem pružanja podrške odabranim preduzetnicama u kontinuitetu i rastu poslovanja.

Za učešće u programu se mogu prijaviti preduzetnice iz bilo kojeg dijela BiH koje imaju registrovan biznis najmanje 6 mjeseci u trenutku apliciranja, te koje se suočavaju sa izazovima da samostalno dovedu svoj biznis do tačke rasta poslovanja.

Ovaj program podrške preduzetnicama će se ogledati u tri ključna elementa:

  • konsultantske usluge eksperata/ica koji će se fokusirati na jačanje i rast biznisa;
  • održavanje primjenjivih edukativnih aktivnosti;
  • bespovratna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 90.000 KM.

Program je namijenjen za ukupno 15 preduzetnica, te će biti pojedinačno prilagođen kroz rad sa ekspertima/cama, a uzimat će se u obzir isključivo ono što je potrebno za poboljšanje datog biznisa.

Kroz program će biti organizovane i online edukativne i interaktivne sesije, te će preduzetnice koje budu odabrane za učešće u ovom programu dobiti i pristup jedinstvenoj 787 platformi sa velikim brojem edukativnih materijala. Kroz program će se omogućiti i besplatan rad na elementima re/brendiranja, SEO optimizacije, copy pripreme itd. I na samom kraju, bespovratna finansijska sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovog programa u ukupnom iznosu od 6.000 KM po biznisu, bit će utrošena po utvrđenim kriterijima i zajednički dogovorenim ciljevima u direktnoj vezi sa rastom poslovanja.

Kriteriji koji će se uzimati u obzir pri selekciji prijavljenih preduzetnica su:

  • biznis treba biti registrovan u BiH u bilo kojoj formi najmanje 6 mjeseci;
  • osnivačica/vlasnica biznisa je žena (bez obzira kojoj starosnoj skupini pripada);
  • preduzetnica se suočava sa izazovima da samostalno dovede svoj biznis do tačke rasta poslovanja;
  • ukoliko su ispunjeni prethodni uslovi, prednost se dodjeljuje biznisu koji posjeduje društveno odgovornu komponentu tj. doprinosi zajednici, predvodi proces inovacije i/ili je moguće prepoznati potencijal za rast biznisa.

Poziv je otvoren do četvrtka, 09.09.2021. godine, a svoje prijave šaljete putem prijavnog linka.
Učešće u BizUP programu za odabrane preduzetnice je besplatno.

 

2
0
0