Od 2014. godine do danas, Fondacija 787 je implementirala niz kratkoročnih edukacija i treninga za mlade i žene u BiH.
Ovakve edukativne aktivnosti su realizovane na različite teme vezane za poslovanje poput: upotreba novčanih tokova u finansijskom planiranju, komunikacijske vještine potrebne za uspješno poslovanje, vještine umrežavanja, definisanje cijena proizvoda i usluga te određivane cjenovnih strategija, marketing i brendiranje za male biznise, izvori finansiranja za startupove i male biznise itd.
Fondacija organizuje ove individualne aktivnosti u skladu sa upitima i raspoloživim kapacitetima. Koliko je to moguće, Fondacija preferira dugoročniji rad sa korisnicima, te stoga i složenije programe rada s obzirom da se u praksi pokazalo da je taj format rad efikasniji kada je u pitanju problematika uspostavljanja i razvoja biznisa.

0
0
0