Poduzetnička akademija Business STARTer je tromjesečni program koji implementira Fondacija 787 sa ciljem promovisanja poduzetništva i povećanja prilika za osnivanje novih biznisa među mladima u BiH.

Program je fokusiran na sticanje znanja iz oblasti razvoja poslovnog modela, finansijskog menadžmenta, marketinga kao i vještina potrebnih za upravljanje biznisom.

Business STARTer se realizuje u 3 faze koje između ostalog obuhvataju: realizaciju višednevnih treninga za mlade sa fokusom na sticanje znanja i vještine iz oblasti poduzetništva i liderstva, te razradu vlastitih poslovnih ideja uz adekvatno mentorstvo; realizaciju konkretnih aktivnosti usmjerenih na promovisanje poduzetničkog duha među vršnjacima učesnika programa; kao i realizaciju konferencije o mladim poduzetnicima u BiH kojom se želi skrenuti pažnja na razvojne mogućnosti.
Business STARTer akademija prvi put je realizovana 2016. godine. uz podršku Evropskog fonda za Balkan, koji između ostalog podržava niz programa koji se odnose na širu edukaciju mladih, vladinih službenika i predstavnika civilnog društva. Realizaciju programa podržali su i medijski pokrovitelji i sponzori: Akta.ba, Radio Antena Sarajevo, Poslovne novine, Coca-Cola BiH, Franz & Sophie, Leef, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i agencija Creative 24/7.

2
1
1