Provjerite šta Vam korisnice/i naših programa nude putem webshopa

Provjerite šta Vam korisnice/i naših programa nude putem webshopa

787 Shop Fondacija 787 pruža prostor korisnicama i korisnicima naših programa da u sklopu web stranice ponude svoje proizvode i usluge. Fondacija međutim nije odgovorna za naplatu, isporuku i kvalitet istih. Kupovinom naznačenih proizvoda i usluga podržavate razvoj...