Fondacija 787 u partnerskom svojstvu učestvuje u realizaciji projekata finansiranih kroz EU program Erasmus+ namijenjen mladima, a koji traje do 2020. godine.

Gender 2.0 (2018)

Projekat Gender 2.0 ima za cilj ukazati na novi pristup rodnim pitanjima – koristeći digitalna rješenja i inovativne tehnike koje pomažu u širenju ideje ravnopravnosti i prevazilaženja stereotipa u kontekstu digitalne inkluzije. Projekat povezuje mlade osobe koje rade na ovim pitanjima i omogućava razmjenu praksi i znanja. Projekat obuhvata i realizaciju hackatona, te treninga koji se održavaju u Luksemburgu i Lebanonu.

E-Skills for Impact (2017)

E-Skills for Impact je projekat mobilnosti koji ima za cilj educirati predstavnike organizacija koje rade sa mladima kako osmisliti i voditi uspješan projekat online, pokrenuti crowdfunding kampanju, koje besplatne online alate i platforme koristiti u NGO projektima, te kako efikasno upravljati svim relevantnim online procesima. Projekat se realizuje u dvije faze u Moldaviji i Grčkoj.

0
0
0