PODUZETNIČKE PRIČE

Naida Katica i „Choco Omnia“ čokoladna priča iz Sarajeva

Naida Katica i „Choco Omnia“ čokoladna priča iz Sarajeva

Naida Katica i "Choco Omnia" čokoladna priča iz Sarajeva Preduzetnice se svakodnevno susreću sa različitim izazovima u vođenju svojih malih biznisa. Mentorstvo, edukativne radionice, prilagođena podrška, kao i rad s stručnjacima/kinjama u različitim poslovnim...

read more
Merima Kurtić – UPORNOST je ženskog roda

Merima Kurtić – UPORNOST je ženskog roda

Merima Kurtić - UPORNOST je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more
Radomirka Alić – LJUBAV je ženskog roda

Radomirka Alić – LJUBAV je ženskog roda

Radomirka Alić - LJUBAV je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more
Lejla Tuzlak – SVJEŽINA je ženskog roda

Lejla Tuzlak – SVJEŽINA je ženskog roda

Lejla Tuzlak - SVJEŽINA je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more
Sonja Bikić – UMJETNOST je ženskog roda

Sonja Bikić – UMJETNOST je ženskog roda

Sonja Bikić - UMJETNOST je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more