PODUZETNIČKE PRIČE

Izeta Salihefendić – TEHNOLOGIJA je ženskog roda

Izeta Salihefendić – TEHNOLOGIJA je ženskog roda

Izeta Salihefendić - TEHNOLOGIJA je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im...

read more
Elma Šuško – SLOBODA je ženskog roda

Elma Šuško – SLOBODA je ženskog roda

Elma Šuško - SLOBODA je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more
Elvira Ganibegović – BEZBRIŽNOST je ženskog roda

Elvira Ganibegović – BEZBRIŽNOST je ženskog roda

Elvira Ganibegović - BEZBRIŽNOST je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im...

read more
Mihaela i Mirela Brajdić – PRIRODA je ženskog roda

Mihaela i Mirela Brajdić – PRIRODA je ženskog roda

Mihaela i Mirela Brajdić - PRIRODA je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im...

read more
Iva Ivanković – OBITELJ je ženskog roda

Iva Ivanković – OBITELJ je ženskog roda

Iva Ivanković - OBITELJ je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more
Selma Mezetović Međić – ZAJEDNICA je ženskog roda

Selma Mezetović Međić – ZAJEDNICA je ženskog roda

Selma Mezetović Međić - ZAJEDNICA je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im...

read more
Merjem Hamzić – DELICIJA je ženskog roda

Merjem Hamzić – DELICIJA je ženskog roda

Merjem Hamzić - DELICIJA je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more
Arijana Katana – SIGURNOST je ženskog roda

Arijana Katana – SIGURNOST je ženskog roda

Arijana Katana - SIGURNOST je ženskog rodaSvakodnevno svjedočimo doprinosu i značaju preduzetnica i njihovih malih biznisa širom BiH. Sada kada je veliki broj njih pretrpjelo negativne efekte COVID-19 krize, blagovremeno prepoznati njihove potrebe i pružiti im podršku...

read more