Naš tim →

Upravni odbor sačinjen od 5 članova je najviši organ i upravno tijelo Fondacije. Svakodnevnim aktivnostima i poslovima Fondacije upravlja Izvršna direktorica zajedno sa timom mladih profesionalaca koje je spojila želja da zajedničkim naporima poboljšaju status žena i mladih u bh. društvu. Fondacija također ima široku mrežu saradnika - konsultanata, trenera, savjetnika itd. koji pružaju podršku pri realizaciji programskih aktivnosti.
Dijana Duvnjak

Dijana Duvnjak

Zerina Ramović

Zerina Ramović

Dajana Džindo

Dajana Džindo

Miron Lukač

Miron Lukač

Adna Rokša

Adna Rokša

Ilvana Đešević

Ilvana Đešević

5
1
0