Naš tim →

Upravni odbor sačinjen od 5 članova je najviši organ i upravno tijelo Fondacije. Svakodnevnim aktivnostima i poslovima Fondacije upravlja Izvršna direktorica zajedno sa timom mladih profesionalaca koje je spojila želja da zajedničkim naporima poboljšaju status žena i mladih u bh. društvu. Fondacija također ima široku mrežu saradnika – konsultanata, trenera, savjetnika itd. koji pružaju podršku pri realizaciji programskih aktivnosti.

Dijana Duvnjak

Dijana Duvnjak

Dajana Džindo

Dajana Džindo

Adna Rokša

Adna Rokša